İftira İle İlgili Sözler

Yalan ve iftira ile ilgili sözler toplumlar için büyük bir öneme sahiptir. İftira, bir kişinin itibarını ciddi şekilde zedeleyebilir ve haksız yere suçlanmasına neden olabilir. İslam dini, iftiranın büyük günahlardan sayıldığını belirtir ve Hz. Ali’nin bu konuda değerli sözleri bulunmaktadır.

Hz. Ali, iftira ile ilgili şu ifadeleri söylemiştir:İftira atan ve yalan söyleyen kimse, başkasının itibarını zedeler ve kendi itibarını kaybeder.” Hz. Ali, iftiranın ne kadar ciddi bir suç olduğunu vurgulamaktadır. İnsanların birbirlerine karşı dürüst ve adaletli olmaları gerektiğini anlatırken, iftiraya sert bir şekilde karşı çıkmaktadır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed de iftiranın kötülüğüne değinmiştir. Bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Bir müslümanın diğerine iftira atması, dine ve topluma zarar verme anlamına gelir. İftira atan kimse Allah’ın rahmetinden uzaklaşır ve büyük bir günah işlemiş olur.” Bu sözleriyle Peygamberimiz, iftiranın dini değerlere zarar veren, toplumu bozan bir eylem olduğunu vurgulamaktadır.

İftira atan kişi, hem kendine hem de başkalarına zarar verir. İftira ile ilgili sözler, insanları doğru ve dürüst olmaya çağırır. İftira ile mücadele etmek, toplumu daha adil ve huzurlu hale getirir. İnsanların birbirlerine güvenmeleri ve doğruları söylemeleri önemlidir.

İftira atılması kolay olduğu kadar ondan tamamıyla temizlenmesi çok güç, sıvışık bir çamurdur. Bulaştırıldığı kimsenin üzerinde mutlak yer yer lekeler bırakır. (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

Allah korkusu taşıyan kul, başkalarına karşı kalbinde kıskançlık, düşmanlık ve iftira barındırmaz. (İmam Gazali)

İftira, kılıçtan daha zalim silahtır, çünkü iftiranın açtığı yaralar hiç kapanmaz. (Henry Fielding)

Kar gibi olsan yine iftiradan kurtulamazsın. (William Shakespeare)

Kara yüzlüye ha sabun, ha kara boya. (Hz. Mevlana)

İkiyüzlülüğü, dalkavukluğu beceren, iftirayı da becerir. (Napolyon Bonapart)

İftira eşek arısına benzer, onu ilk vuruşta öldüremeyecekseniz, hiç dokunmamak daha iyidir. (Bernard Shaw)

İnsan genellikle başkasına sürmek istediği çamura bulanır. (Cenap Şahabettin)

En büyük yalan, görmediği düşü gördüm diye, kişinin gözlerine iftira etmesidir. (Hadisi Şerif)

Çamur at izi kalsın. (Türk atasözü)

İftira kurşunu, her zırhı deler. (T. Sait Halman)

İftira olduktan sonra, söylenecek söz mü bulunmaz; erdem bile iftiranın ekmeğine yağ sürer.

İftira kötü köpek gibidir, kaçanın ardından ürür, pervasızlıkla yüzüne baktın mı sesini keser. (Csiky)

Bir gün su içeceğin çeşmeye çamur sıçratma. (İsrail Atasözü)

Asiller idare, acizler şikayet, basitler ise iftira ederler. (Anonim)

Bir müminde her haslet bulunabilir. Ancak hıyanet ve yalan bulunamaz. (İbni Ebi Şeybe)

İftira, gıybet tevil edilmez. (A.F.Y.)

Maksat iftira atmak olduktan sonra, söylenecek söz mü bulunmaz, fazilet bile iftiranın ekmeğine yağ sürer. (Lesage)

Müslümanlara suizan, zulüm etmek, mallarını gasp etmek gibi ve haset, iftira ve yalan söylemek ve gıybet etmek gibi haramdır. (Hadika)

İnsanlar niçin yalan söylerler ve iftira ederler? Benim naçiz kanaatıma göre iftira sade çirkin değil, aynı zamanda gülünç ve âciz bir şeydir de. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

İffetli, hiçbir şeyden habersiz ve mümin olan kadınlara iftira edenler, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. (24/Nûr 23)

Bir kimse, bir mümin hakkında olmayan bir şey söylerse, iftiraya uğrayan kimse, onu аffedinceye kadar, Allаhü teâlâ onu Cеhеnnеmе sokаr. (Ebu Davud Hadisi Şerif)

İnsan iftirayı ancak önem vermemekle yenebilir. İftira edileni değil, edeni kirletir. (The Circle)

Hiçbir şey iftira kadar yüksek bir hıza sahip değildir; bu kadar kolaylıkla söylenemez; bu kadar kolaylıkla inanılmaz ve bu kadar geniş alana yayılmaz. (Cicero)

İftira korkunç bir şeydir. Onu yok etmeye çalışırsanız, kuvvetlenir, canlanır. Kendi haline bırakırsanız, gücünü yavaş yavaş yitirir, yıkılır, gider. (Thomas Paine)

Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma; ilk önce senin ellerin kirlenecek. (Leo Tolstoy)

İnsan yoksul düşse, iftiraya uğrasa, hapse girse, hatta esir olsa bile yine başı dik, gözü pek, gönlü emin bir halife gibi davranmaktan vazgeçmemelidir. (Şems-i Tebrizi)

Er ya da geç iyilik kazanır. Er ya da geç temiz yürekler huzura kavuşur. Er ya da geç adalet yerini bulur. İyisi mi neysen ‘O’ ol. Sana yalan söyleyene,iftira edene kızma. Yalan da iftira da döner dolaşır sahibini bulur. İlahi adalet şaşmaz. (Aret Vartanyan)

Düşünme. Düşüneni iftiranın ve sefaletin lağımında boğduktan sonra ellerimizi yıkayıp, efendim bizde filozof yetişmiyor diye ah u vahlar. (Cemil Meriç)

Kim ‘karalamak gayеsi ilе’ bir Müslümаnа bir iftira ederse Allаh о kimseyi bu söylеdiği sözler ‘in vеbâlin’dеn ‘tаmаmen temize’ çıkıncaya kadar cehennem köprüsü ‘sırаt’ üzеrindе bеklеtir. (EbuDavud, Edeb, 36 )

Üç şey; Yalan ve iftiranın en büyüklerindendir: Kişinin, kendi babasından başkasına nesep iddia etmesi Veya rüyasında görmediği bir şeyi kendi gözüne göstermesi (rüyasında görmediği bir şeyin kendisine rüyada gösterildiğini iddia etmesi); Yahut da Rasûlullah’ın söylemediği bir şeyi söyledi’ demesi. (Buhârî, Menâkıb 18)

iftiranın kötülüğünü anlamak ve önlem almak için Hz. Ali’nin ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’in iftira ile ilgili sözlerini dikkate almak önemlidir. İftira atan kişi, sadece bir kişiyi değil, aynı zamanda toplumu da hedef alır. Bu yüzden, doğruyu söylemek ve iftiraya karşı durmak toplumun huzur ve güvenini sağlamak adına önemlidir.

Yorum yapın