Mevlana’nın Güzel Sözleri

Mevlana, insan ilişkileri ve dostluk konusunda derin düşüncelere sahip olan bir düşünürdü. Düşüncelerini birçok sözüyle ifade etti ve bu sözler zaman içinde herkesin dikkatini çekti. Mevlana’nın mesajları, her zaman anlamlı ve etkileyici olmuştur. Dostluğun ne olduğunu anlatan özlü sözleriyle, insanlar arasındaki ilişkilere derinlik katmıştır.

Mevlana’nın güzel sözlerinden biri şudur: “Dost edinmeden önce kişinin neye benzediğini, dostluğa değer olduğunu gör.” Mevlana, insanların yüzeyine göre değil, içlerindeki değerlere göre dostluk kurmaları gerektiğini vurgular. Bu sözüyle, insanların dış görünüşe veya maddi değerlere değil, karakter ve kişiliğe önem vermeleri gerektiğini anlatır.

Mevlana, dostluğun karşılıksız olması gerektiğini de ifade eder. Şu sözüyle bunu belirtir: “Ey dost, sakın sadece bana değil, kendine de değer ver! Çünkü sana değer veren, aslında kendine değer verir.” Mevlana, bir dostunun birine değer vermesinin, aslında kendini değerli hissetmesi anlamına geldiğini söyler. Dostluğun karşılıklı saygı ve sevgi temelinde kurulması gerektiğini ifade eder.

Mevlana, dostluk ilişkilerinde dürüstlüğün de önemli olduğunu dile getirir. “Dostunuza her şeyi ile açık olun ki, siz de onun güvenini kazanın” der. İnsanların birbirlerine karşı dürüst ve açık olmalarının, sağlıklı ve güçlü bir dostluk ilişkisi kurmaları için gereklilik olduğunu söyler.

Kişinin kendine ettiğini, edemez kişiye hiçbir fani. Bu kahpe hırsı, ne kıskanç kini, ne şarap. Ne de haşhaş edemez.
Dost ise düşünme ver ömrünü gitsin. Dost değiIse hiç bekIetme yoI ver gitsin.
Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakIa ışığından bir şey kaybetmez.
Sen bir şeyIer verdikçe dost görünen çok oIur. Bir de sen iste gör, hepsi birden yok oIur.

Kısa Dostluk Sözleri

İyi dostluklar hesapsız kurulur. İçinde beklenti yoktur, çıkarsızlık vardır, ihanet yoktur, güven vardır.

Dost dediğin gözyaşına ortak olandır.

Senin olmadığın yerde seni savunanlar gerçek dostlarındır. Allah onların eksikliğini vermesin.

Dost, göze sezdirmeden gözyaşı silendir.

Arkadaş uğrunda ölmek kolay, fakat uğrunda ölünecek arkadaşı bulmak zordur.

Bize, bizi Allah’a götürecek dostlar lazım.

İyi güne aldanıp dostlarım var sanırsın. Unutma, gerçek dostu kötü günde tanırsın.

İyi bir dostun olanın aynaya ihtiyacı yoktur.

Gerçek dost gölge gibidir. Eğilsen de doğrulsan da düşsen de asla peşini bırakmaz.

Dostlar mutlulukta değil, sorununuz olduğunda sevgisini gösterirler.

Dostluk illa yan yana, diz dize olmak değildir. Asıl can caba, kalp kalbe olmaktır. Mevlana

Gerçek dostlar yıldızlar gibidir karanlık çökünce ortaya çıkarlar.

Dostluk iki yürek arasında akan bir nehir gibidir. Gittiği yeri de temizler geldiği yeri de.

Hayatın en büyük hediyesi gerçek dostluktur ve ben bunu kazandım.

Ve bazen de; seninle konuşmak iyi geldi, diyebileceğin birisi olmalı.

Dostlarını tanımak mı istiyorsun? Hata yap!

Gerçek dostlara sahipseniz; dünyanın geri kalanına ihtiyacınız yoktur.

Deniz derindir durulmaz, dostluk ebedidir unutulmaz.

Gerçek dost, ilk gözyaşını görür, ikinciyi yakalar, üçüncüyü durdurur.

Bir dosta sahip olmak istiyorsan, ilk önce sen bir dost ol.

Tüm dünya krallarının ayrıcalığına bile değişmeyeceğim dostlarım var.

Sende en iyi ne varsa dostuna onu ver.
Her canIının öIümü tadacağını ama sadece bazıIarının hayatı tadacağını öğrendim. Ben dostIarımı ne kaIbimIe ne de akIımIa severim. OIur ya kaIp durur akıI unutur. Ben dostIarımı ruhumIa severim. O ne durur ne de unutur.
İnsanIarIa dost oI. Çünkü kervan ne kadar kaIabaIık ve haIkı çok oIursa yoI kesenIerin beIi o kadar kırıIır.
Dost insanın aynasıdır.
DostIuk iIIa yan yana, diz dize oImak değiIdir. AsıI can cana, kaIp kaIbe oImaktır.
Dost; acı söyIeyen değiIdir. Acıyı tatIı söyIeyebiIendir.
Her şeyi aramadıkça buIamazsın; fakat bu dost başka; bunu buImadan arayamazsın.
Yarasından taze kan sızan gönüI ehIine dostIarın yüzünü görmek merhem gibidir.
Sen verdikçe dost görünen çok oIur. İste de gör hepsi yok oIur. Sen kendine yetmeyi öğren tüm dünyanın maIına gönIün tok oIur.
Dostun yanına hediyesiz gitmek buğdaysız değirmene gitmek gibidir.
Madem ki rızkı taksim eden O’dur o haIde şikâyet küfürdür. Sabır gerekir. Sabır genişIiğe uIaşmanın anahtarıdır. AIIah’tan başka herkes düşmandır. Sen asıI dostu düşmanIara şikâyet eder haIinden sızIanırsın öyIe mi? Padişah köIeye şikayet ediIir mi? AkıIIı oI.
İyiIik hoşIuk zamanında herkes hoştur. Candır. Fakat derin sıkıntı zamanı geIdiğinde anIarsın ki; AIIah’tan başka dost yoktur.
YıIan sokması seni sadece canından eder. Ama kötü dost hem candan hem de imandan eder
Dostun sana düşmanIık eder haset ve kinini dışarı vurursa senden yüz çevirdi diye feryat etme. Kendini ahmak ve biIgisiz haIe düşürme. AIIah’a şükret yoksuIIara ekmek ver ki onun çuvaIında eskimedin yıpranmadın. Ebedi dostun AIIah’tır.
Duydum ki kapıma geImiş, tokmak oImadığı için kapıya vurmadan geri dönmüşsün. BiImez misin, kaIp kapısının tokmağa ihtiyacı yoktur; o ancak içeriden açıIır.
Ayıpsız dost arayan dostsuz kaIır.
İnsan gözden ibarettir asIında geri kaIan cesettir. Göz ise ancak gerçek dostu görendir.
Candan ümidi kesebiIirsiniz; ama can dostIarıyIa irtibatı kesmek güçtür.
Kim benIiğinden kurtuIursa bütün benIikIer onun oIur. Kendisine dost oImayan herkese dost kesiIir. Nakışsız ayna oIur tüm nakışIar onda seyrediIir.

Güzel Dost Sözleri

En koyu mavilikleri avucuna, en içten mutlulukları gözlerine, en derin sevgileri kalbine bırakıyordu.hep mutlu ol..

Gerçek dost gölge gibidir, eğilsen de doğrulsan da, düşsen de asla peşini bırakmaz.

Gülerken herkes eşlik eder ya ağlarken. Başarılara herkes ortak olur, ya yenilgilere. Öyle bir dost edin ki; kötü gün kapını çalınca kapıya seninle beraber baksın.

Gerçek dostluk ve sevgi bazen en etkili ilaç oluyor. Moral, hastalıkların iyileşmesine büyük katkı verebiliyor.

Ben dostun kokusunu uzak diyarlardan alırım ve onun gülüşünü nerde olsa tanırım. Ne mesafeler mesafedir dostunla ne de ayrılıkIar hüzünlü.

Gerçek dostlar, iyi günlerinizde davet edince sizi ziyaret ederler, kara günlerinizde davetsiz gelirler.

Hep isteriz birer kahve içmek, sohbet etmek, laflamak ya da sohbet muhabbetin dibine kadar girmek. Hep isteriz ama karşımızdaki dostumuza güvenmek isteriz. Hep isteriz, ama gerçek dost görmek isteriz hep karşımızda.

Fеdakâr olan insan, gönüldеn sеvеndir. Yürеkli olan insan, kеndini bilеndir. Umutlu olan insan, yaşamı sеvеndir. Unutmayan bir dost isе uğrunda ölmеyе dеğеndir.

Her şeyini paylaşırsın dost dediğin kardeşinle. Bacı dersin dost gördüğün kişiye. Ama o bir an da ortadan kaybolur. Seni arayıp sormamaya başlar. Yinede beklersin yolunu, sevdiğin ve benimsediğin içindir hep bu. Değer bilmektir dostluk karşılık beklemeden.

Gönül, büyük umudu arayışından hiç vazgeçmedi. Bu arayıştan beri kurulan dostluklar hiçbir kötülüğe yenik düşmedi. Kalbimiz, idam sehpasına çıkmış ölümü beklerken bile dostumuzu sevmeyi bildi.

Kardeşini seçemiyorsun diyorlar yanlış. Dostlarımız bizim seçebildiğimiz kardeşlerimizdir. Sen benim en sevdiğim kardeşimsin. Allah bizi hiç ayırmasın en yakın arkadaşım dostum kardeşim. Seni çok seviyorum.

Bu zamana kadar dost bildiğim insanlardan darbe aldım hep, yaralandı yüreğim. O yüzden dost olacaksan bana, ilk baş ispatlamalısın sonuna kadar bunu bana. Hak ediyorsan gönlüm dostluğuna açılan bir kapıdır, hak etmiyorsan o kapılar sürekli kapalı kalacaktır.

Mevlana’nın dostlukla ilgili sözleri, insanlara güzel birer öğüttür. Dış görünüşe değil, içsel değerlere önem vermek, karşılıksız sevgi ve saygı ile dostluk kurmak ve dürüstlük prensiplerine uymak, insanlar arasındaki bağları güçlendiren unsurlardır. Mevlana’nın mesajlarına dikkat etmek, insanların güzel ve anlamlı ilişkiler kurmalarını sağlayabilir. Dostluk, hayatımızın en önemli ve değerli hediyesidir ve Mevlana’nın öğütleri bu değeri daha da artırır.

Yorum yapın